Prožitek z přednášky pana MASARU EMOTA

Je věcí odpovědnosti každého z nás dozvědět se co možná nejvíce

o vodě., která je nejcennějším bohatstvím naší planety, a přispět k proměně vědomí svými myšlenkami, slovy a motlitbami a vzájemnými projevy lásky a vděčnosti. Nechť naše porozumění vodě přinese mír celému světu.“

Dr. Masaru Emoto

 

Ukázka z fotografií: krystal vody černého bezu (bezinky) z tohoto stromu se

vyrábí píšťaly koncovky, dvojačky a také fujary

 

 

Ne vždy se očekávání naplní a přinese krásné prožití, ale

v případě mé účasti na přednášce pana Masaru Emota se toto naplnilo zcela a věřím, že i u většiny návštěvníků v plném sále na výstavě Biostyl-Esoterika 2009.

Přiznám se, že jsem byl hlavně zvědavý, jestli přednáška bude  i něčím jiným,

než to, co znám už z některých knih o vodě a jejích krystalech od Masaru Emota.

 

Ano, jiné to bylo a také s mnoha novými informacemi o vodě i obrázky krystalů, které jsme ještě nikdy neviděli. Především krystaly naší státní vlajky, hymny, ale také Karlštějna, svatováclavské koruny a mnohých dalších, které příjemně překvapily všechny přítomné v tomto sále.

Při této přednášce jsem si stále více uvědomoval, jak je vědění o vodě důležité

pro poznání mnoha souvislostí o našem životě, o tomto světě, o důležitosti duchovního rozměru v našem bytí na této zemi. Voda je opravdu obrovský dar

a ne každý si to uvědomujeme! Příroda by nám o tom vyprávěla své, ale jsme schopni naslouchat? Snad už ano a není náhoda, že tento obyčejný muž, jak

o sobě sám říká Masaru Emoto přichází s poselstvím vody a krystaly vody do celého světa a ke všem lidem.

Pan Masaru Emoto si přeje, aby se toto vědění dostalo i do škol a dětem s čímž musím jen souhlasit a doporučuji všem lidem, ale i rodičům podívejte se, přečtěte si o objevech tohoto vědce z Japonska. Mnohé se v konfrontaci s vodu stává zjevným, jako důkaz, jako pravda, která někdy bolí, ale též osvobozuje z nevědomosti, slepoty i beznaděje.

 

Velice zajímavým postřehem, či myšlenkou byla slova, že vzorec H2O je ve skutečnosti "dvě vděčnosti (H2) na jednu lásku (O)"

Na světě je málo vděčnosti i lásky a je třeba si každé lásky vážit mnohem více než tušíme. Navíc jednu vděčnost bychom měli posílat vzhůru a jednu rozdávat kolem sebe. Tyto slova mě i všechny v sále hodně inspirovala. Voda je život, který je třeba neustále poznávat a zušlechťovat k harmonii, míru a lásce!

 

Při přednášce nechyběl ani humor, hudba, vyprávění o dětech, rodině, ale i legrační historka, jak vznikal tento ojedinělý objev tohoto desetiletí.

Musím s radostí prozradit, že v sále byla skvělá atmosféra. Osobně jsem ji nazval

"mírutvornou"! Tak moc jsem si přál, aby v tomto sále byli i všichni moji přátelé, příbuzní, rodina, ale nebyli tam, což je škoda, ale věřím, že ještě bude příležitost, jak jim tuto nevšední přednášku předat a nebo se jí zúčastnit někdy příště.

Není tajemstvím pro návštěvníky těchto stránek, že na téma "Síla myšlenek a vody H2O" přednáším se svým přítelem J.M. (www.vodasvetla.cz) již třetím rokem a jsou to úžasné přednášky, které i díky panu M.E. a jeho objevu dostaly své jedinečné kouzlo. Tím více jsem byl potěšen, když tato přednáška pana Masaru Emota proběhla skvěle! Určitě musím poděkovat i výborné překladatelce! Je důležité, když přednášející může přednášet ve své rodné řeči, jelikož tím více cítíte osobnost daného člověka, jeho intonaci, srdečnost, opravdovost slov, která mají něco důležitého sdělit.

 

Závěrem děkuji hlavnímu pořadateli panu Ctiradu Hemelíkovi za příležitost    smět přednášet o stromech na této výstavě, vystavovat naše výrobky ze dřeva

a spatřit a vyslechnout pana Masaru Emota.

Na více jsem neměl tolik času, ale i přesto jsem zde měl mnoho krásných rozhovorů, potkal mnoho skvělých a souznějících lidí, včetně další inspirace do života. Přeji nám všem, nechť se voda v našem těle i kolem nás promění v nádherné krystaly, ve kterých bude světlo vytvářet krásná a harmonická spektra, plná porozumění, zdraví, radosti a lásky.

 

Karel Kříž

 

doporučuji knihy:    

 

 

 

Název výstavy, kde vystoupil Masaru Emoto