Karel Čapek a jeho poselství lidem

 

Zde naleznete některé z textů i článků pana Karla Čapka. Jsem si vědom, dle

vlastní zkušenosti, že z povinné četby si toho moc nepamatujeme nebo pouze

stále dokola ty samé opěvované a uznávané knihy, divadelní hry apod., ale

je zde i mnoho dalších hodnotných psaných úvah a zamyšlení nad konkrétními

problémy lidské společnosti, které, jak sami můžete zjistit, přetrvávají do dnes.

Je až s podivem, že bez jednoduchého poučení z historie hledáme nová a nová řešení, východiska pro dnešní společnost, chceme pojmenovávat a vysvětlovat staré a známé problémy lidstva novými způsoby, které v mnoha případech posouvají všechny ušlechtilé, mravní a morální hodnoty pouze dolů, do bezbřehosti zneužívání lidské svobodné vůle a pravých hodnot života.

Karel Čapek je jedním z lidí, kteří žili pro tuto zemi a její lid ve snaze jí pomoci.

V jeho psaných nadčasových poselstvích najdeme inspiraci, východiska

i některé odpovědi. Přeji si, abychom na ně nezapomněli a poučili se.

 

Mravní výchova

Příští válka

Malí národové

Literatura a mravnost

Náboženská výchova

Reforma školy

Vy mladí!

Literatura a veřejnost

Odborná výchova

Umění a mravnost