Jedno malé povídání o stromech a lidech

 

Stále častěji můžeme pozorovat, jak se kolem nás bezhlavě kácí více a více stromů!

Jsou mezi nimi i mnohaleté stromy (100 i víceleté!)

a důvody pro jejich odstranění z tohoto světa jsou mnohokrát nesprávné, lživé,

komerční, obchodní, sobecké a bezohledné!!!

Těch špatných a hrozných případů je mnoho a mnoho.

Je čas tuto situaci zastavit a změnit, jelikož "Strom" je jako živá bytost!!!

Je to něco tak úžasného a nádherného,

 co stále nedokážeme správně a důstojně ocenit!

 Jenom zvažme tu jejich krásu, dominantnost a osobitost v každé krajině,

 tu nepřekonatelnou trpělivost, sílu i moudrost, kterou v sobě skrývají.

 Bez nich bychom nemohli žít a celý ekosystém by se zhroutil.

 Stromy jsou ušlechtilé "nádoby" plné energie, léčivé síly, zkušeností i životních příběhů, s velkou dávkou trpělivosti.

 Žijí tu s námi, pozorují tento svět a také nás už stovky i tisíce let.

To my lidé stále více ztrácíme schopnost, vnímat přírodu kolem nás

a dnes už i sami sebe!

 Stále se za něčím ženeme, a když toho dosáhneme, pospícháme zase dál...

a tak to jde stále dokola. Tímto způsobem svou lidskou nádobu nenaplníme radostí, nádhernou láskou, klidem a mírem.

Není nutno nikam spěchat a stromy to vědí.

 Prožívají svůj život v harmonii se svým okolím i tímto světem každý den.

 Nemají svobodnou vůli jako my a vždy splňují přírodní zákony bez výjimky

a bez reptání, což my stále neumíme. Začněme se od nich učit

a  používat více citu a lásky ve všem, co činíme.

 Budeme překvapeni, kolik problémů (i zdravotních) vyřešíme s láskyplným prožitkem a harmonií v srdci i v duši.

 Nejsme tu sami, a proto vždy dobře zvažme všechna pro a proti,

 než se rozhodneme pokácet další strom, les či alej.

Přemýšlejme o tom pečlivě a s velikou vážností,

 jelikož ani tyto naše činy nezůstanou bez odezvy a přísné odpovědnosti.

 I na toto naše konání platí: "Co zasejeme, to sklidíme!"

 A když už to musí být, snažme se využít vhodné dny pro kácení stromů.

Lze se poučit ze zvyků starých dřevorubců, kteří si uvědomovali, že strom je živý organizmus a v něm přebývá i jeho bytost, která se stará o jeho zdárný růst a vývoj. Dřevorubci proto stromovým bytostem oznamovali, kdy má být "jejich"

strom poražen, a pokud ho znali, pak i účel použití dřeva. Toto též prováděli slavní výrobci hudebních nástrojů (Stradivari, Amati). Stromová bytost se tak mohla připravit na odchod a také zajistit dřevu potřebnou kvalitu.

Proto je důležité správné využití dřeva z každého stromu.

 Dřevo všech těchto stromů může sloužit ještě dalších pár desítek let

 v různorodých a krásných podobách v našich životech - pro inspiraci, potěšení

a radost nás všech.

 Šikovné ruce se najdou všude a práce se dřevem je nádherná!

 Pokud necháme všechny tyto stromy bez rozmyslu pouze "projít komínem",

 je to pouhé mrhání krásy a ničení přírody,

 včetně porušení zákonitostí "Dávání a braní"  a  "Pěstuj krásu".

Stromy nás stále pozorují a žijí s námi v tiché harmonii.

 Za nimi a v nich je mnohem víc, než jsme teď schopni pochopit i vycítit.

 Přejme si a přičiňme se o to, ať jejich svědectví o nás a životě na této zemi

 vypovídá o lásce a našem souznění s nimi!

 

Karel Kříž