SEMINÁŘ

C E S T A   S T R O M Ů

Odeznělo už pár týdnů a člověk se může v klidu a určitého nadhledu

ohlédnout za prožitým seminářem CESTA STROMŮ.

 

Musím se přiznat, že jsem měl i trému, jelikož tentokrát to bylo v mnoha směrech zcela jiné, než přijet na přednášku o stromech, či na jiné téma a za pár hodin jet domů a tím to končí.

Však, ne nadarmo se říká, že pomoci přicházejí a také přišli a celý seminář se uskutečnil v úžasném prostředí i atmosféře, kterou jsme společně vytvořili se všemi zúčastněnými a krásnými stromy.

 

Na téma příroda, stromy , život a člověk se dá hovořit opravdu velmi dlouho a z mnoha úhlů pohledu a vždy to nekončí a vede spíše dál a dál. Těmito rozhovory, pokud jsou harmonické, naplňující nejenom naše rozumové vnímání, ale především srdce a cit, tak se dá s jistotou říci, že i naše duše a duch jsou naplněny něčím, co běžně v životě neprožíváme, ale hledáme to a toužíme po tom. Zde se nejedná přímo o nějaký filosofický, či duchovní směr, ale o skutečné prožitky ze života a uvědomění v souvislostech všech přírodních zákonitostí, které příroda i STROMY prožívají každý den, každý rok už věky věků.

 

Není to tak dávno, co jsem opět četl větu " Pošli to dál!" v souvislosti, že každý kdo prošel nějakou cestu, nějaký prožitek, zkušenost, uvědomění i poznání měl by to poslat dál, aby ostatní nemuseli ochutnávat hořké plody svých chybných činů a rozhodnutí a přitom by častokrát stačilo pohovořit si, podívat se na věci i z jiného pohledu, byť by to byl pohled STROMŮ a jejich velkého poznání života na této krásné Zemi.

 

Byla to ta poslední kapka k uskutečnění a pořádání prožitkových seminářů CESTA STROMŮ, kde nebudou jenom slova, ale též osobní prožitek při práci se dřevem, při ukázání jak se dá dívat na život i stromy z různých pohledů, a to vše za přítomnosti stromů, ale také tónů fujary. Krajina zde v severním výběžku naší Země je nádherná, což ČESKÉ ŠVÝCARSKO dokazuje každým krokem, vyhlídkou, skálou i pohledem na cestě za stromy.

 

Práce se dřevem je úžasná a pokud Vás opravdu baví a neustále inspiruje není co ztratit, jestli se touto cestou vydáte. Na CESTĚ STROMŮ se dozvíte mnohá tajemství a prožijete spojení člověka s přírodou i se stromy, ať už je vám 7 let či padesát, věk zde nerozhoduje.

 

Všem přeji krásné dny plné stromů a těším se na Vás na semináři i při jiných akcích a příležitostech.

 

Se srdečným pozdravem

 

Karel Kříž

 

Semináře budou probíhat jednou měsíčně i s možností na jiných místech naší krásné Země. Sledujte naše stránky, kde budou aktuální informace.