www.tajemstviasilaslova.cz

TAJEMSTVÍ A SÍLA SLOVA

s předmluvou Alfreda Strejčka

Přijměte prosím radostnou zprávu.

Dlouho očekávaná kniha o TAJEMSTVÍ A SÍLE SLOVA

s předmluvou Alfreda Strejčka vstoupila do svého života.

 

Tato kniha přináší zcela nová slova do našich dnů v poznávání sebe sama i života. Odhaluje významy slov a slovních pojmů takovým způsobem, který zde ještě nebyl, který vnímá člověka na všech jeho úrovních bytí. Jde daleko za hranici našich zvyklostí, zaběhnutých forem používání a uchopování slova, naší mluvy, našeho českého jazyka, který tím dostává další rozměr ve své obrovské síle působení pro novou cestu do budouCTnosti.

 

Zde je ukázka z předmluvy Alfreda Strejčka, který byl u samotného

zrodu i průběhu vzniku této knihy:

...kniha překvapivě odkrývá, pro mne snad poprvé, významy a hlubší smysl jednotlivých výrazů. Domýšlí je, a upozorňuje na jejich duchovní přesah.Karel Kříž svými úvahami i praktickými příklady činí průklest naším často zapleveleným jazykem a slovní zásobou.

Hledá a také nachází duši slova. A činí to poutavě, s pravým objevitelským nadšením.

On sám je uměleckým řezbářem a v této knize pracuje se slovem podobně jako s materiálem jemu nejvlastnějším - se dřevem. Láskyplně, s úctou a bez předpojatosti.

O to zajímavější je pro mne jeho zamyšlení.

Mám pochopení a sympatie pro tuto formu sdělení. Je to přístup nadšence - milovníka češtiny. Tato kniha je její oslavou. ...

 

 

Spisovatelka a básnířka Věra Ludíková o knize napsala:

... Laskavost této knihy prostupuje všemi řádky, jako všeobjímající vlnění dobra, jako pohlazení, jako tišící doteky toho, který uzdravuje, jako nikdy nekončící šumění moře, jako vše obtékající pramenitá voda… Zároveň oceníme krásu našeho jazyka, naší mateřštiny a uvědomujeme si, že máme důvod být hrdým národem.

Být hrdým Čechem není bezdůvodné.

Nová knížka Karla Kříže vás zcela jistě velmi potěší…

                                                                                        

Cena knihy: 340,- Kč

Knihu můžete objednávat na strákách:

www.tajemstviasilaslova.cz

nebo také na:

 tajemstviasilaslova@seznam.cz

Video upoutávka je na:

https://www.youtube.com/watch?v=PSgoKT1qpSo

 

Se srdečným pozdravem a přáním dobrého čtení

KAREL KŘÍŽ

 

Pokud by někdo z Vás čtenářů této knihy chtěl přispět na její šíření a další dotisk, včetně pomoci na vzniku druhého dílu, budu velice rád

i potěšen za Vaší pomoc a přízeň. Jsem přesvědčen, že kniha může velkou měrou pomoci nám i dalším generacím k nadějnému uvědomění a poznání kdo jsme, proč tu jsme a kam kráčíme.

Navíc napomáhá k proměně, obrodě i nápravě věcí lidských.

 

tajemstviasilaslova@seznam.cz

mnohem více najdete na webových stránkách této knihy:

www.tajemstviasilaslova.cz

 

zpět na hlavní stránku