má svou podobu i pro děti a mládež, kdy jezdíme do škol, školek, na dětské tábory a další různé akce předávat naše zkušenosti se dřevem, se stromy a přírodou.

 

I děti mají svou cestu růstu, zrání a plodů, avšak ne vždy je to cesta, která jim i okolí dává radost a naději. Proto je naší snahou ukázat dětem příběhy stromů, krásy dřeva, jejich vůně i velkou tvárnost formou tvořivé dílny, kdy mohou svým vlastním prožitkem v sobě probudit další schopnosti i možnost jejich životní cesty a zájmů.

Mohou tak poznat vlastnosti stromů, jejich

Sílu, Trpělivost a tvořivost, Radost, Obětavost a Moudrost.

Pojďme naslouchat jejich hlasům i příběhům. Nastal čas nových cest pro

každého z nás. Dopřejte svým dětem nová poznání i tvůrčí zkušenosti.

Mohou tak získat mnohem větší vztah k přírodě, k této zemi i k práci, která přináší radost a vůni do života.

Dílnička začíná vyprávěním u kořenů stromů přes jejich kmen až do krásné koruny. Součástí je i ukázka dřev a pracovních postupů. Děti též dostávají otázky, aby se mohli zapojit do celého dění. Uslyší též hru na fujaru a samozřejmě si každý může dovyrobit - dobrousit dřevěný výrobek (sponku do vlasů, přívěsek, nožík apod.)

Délka dílničky je dle domluvy s organizátory. Může být venku i v místnosti.

Při větším počtu dětí je dobré,  rozdělit je do skupin cca po 10 dětech.

 

Cesta Stromů nám všem může velmi pomoci, nají tak  ztracenou naději,

radost i odvahu na našich cestách životem.

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

Vyprávění má svou důležitou úlohu, je to taková předehra k samotnému tvoření.

 

  

 

    

 

 

 

A v tuto chvíli už děti nic nezastaví.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

Těšíme se na vás Karel a Irena Křížovi

 

 

 

 

    

více informací: stromyazivot@seznam.cz , tel: 604 109 330

 

 

Doporučuji všem k výchově a vzdělávání první knihu na cestu do

budouCTnosti.

www.tajemstviasilaslova.cz